Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-16-4/08 Chełmża, dnia 06.11.2008r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w kwocie 2.800.000zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych)

na finansowanie  planowanego deficytu budżetu Gminy Chełmża najkorzystniejszą ofertę złożył:

Bank Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu

Ul. Dominikańska 9

87-100 Toruń

za cenę brutto oferty 802.761,15zł ( słownie: osiemset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 15/100)

 

Oferty złożyli:

1. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, za cenę brutto 802.761,15zł

2. Konsorcjum Bank Spółdzielczy Chełmno Ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno i Mazowiecki Bank Regionalny S.A. o/Ciechanów ul. Kopernika 2 06 – 400 Ciechanów za cenę brutto 1.055.097, 76zł.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty. Oferta Konsorcjum zawierała braki w

dokumentach, które w wyznaczonym terminie zostały uzupełnione. Wobec tego wszystkie oferty

spełniają wymogi formalne oraz merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%.

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono dwie ważne oferty:

1. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu, w wyniku oceny uzyskał 100 punktów,

2. Konsorcjum Bank Spółdzielczy Chełmno i Mazowiecki Bank Regionalny S.A. o/Ciechanów, w wyniku oceny uzyskał 76,08 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-11-06 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2400
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-11-06 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4070299
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:42

Stopka strony