Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-4-3/ 09 Chełmża, dnia 01.04.2009r.

 Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg nad Jeziorem Grodzieńskim i Chełmżyńskim” polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowych dróg, która swym zakresem przewiduje przebudowę drogi gminnej Nr 100580C w miejscowości Mirakowo (Grodno) na długości 801 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 302, 335/3, 1137/23, 335/5, 336/4, 335/7 oraz drogi gminnej Nr 100569C ul. Szczypiorskiego w miejscowości Nowa Chełmża na długości 1056mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 95/3, 95/2, 91/3, 95/1, 91/28, 103/1”.

 

 

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1.  W projekcie technicznym i przedmiarze robót przewidziano odwiezienie samochodami nadmiaru gruntu z korytowania w odkład – w miejsce wskazane przez inwestora. Proszę o wskazanie lokalizacji tego miejsca?

 

Odp. Podczas wykonywania robót ziemnych należy oddzielić od siebie urobek
( pospółkę i żużel)  z istniejących dróg oraz  przetransportować go w miejsce wskazane przez zamawiającego, którymi będą gminne drogi gruntowe położone w odległości  określonej w przedmiarze robót, tj. do 15km od miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia ( w odniesieniu do każdej drogi).  Pozostałą cześć urobku nie nadającą się do wykorzystania do remontu innych dróg gminnych należy odwieźć również na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość określoną w przedmiarze tj. do 15km od miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia ( w odniesieniu do każdej drogi). 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-04-01 08:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1711
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-01 08:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178643
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony