Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

   
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na dostawę 1 szt. fabrycznie nowej ( rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
INTERHANDLER Sp. z o.o.
Ul. Wapienna 6
87-100 Toruń
za cenę brutto oferty 239.974,00zł ( słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery   złote 00/100).

Uzasadnienie wyboru
W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Oferta ta spełnia wymogi
formalne tj. zawiera wymagane dokumenty oraz spełnia wymagania merytoryczne.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i
kryteriów oceniono złożoną ofertę, która uzyskała w przyjętej ocenie uzyskała 100 punktów.
Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-04-15 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1791
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-15 13:06

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254676
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony