Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-3-6/09 Chełmża, dnia 17.04.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na  wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530C Kuczwały – Mirakowo o długości 1649 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 101 w miejscowości Kuczwały oraz Nr 269 w miejscowości Mirakowo polegającej na zmianie nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowej drogi najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych

DROBUD Sp.J.

Ul. Głowackiego 20

87-140 Chełmża

za cenę brutto oferty 800.101,16zł ( słownie: osiemset tysięcy sto jeden złotych  16/100).

Oferty złożyły następujące firmy:

1. Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K.Wilczyński &M.Wilczyński Rogowo 23, 87-162 Lubicz za cenę brutto 873.999,97zł;

2. Skanska S.A. ul. Gen.J. Zajączka 9 01-518 Warszawa, za cenę brutto 996.314,27zł;

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Ul. Polna 113, 87-100 Toruń, za cenę brutto 1.100.934,23zł;

4.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD ul. Głowackiego 20,

87-140 Chełmża, za cenę brutto 800.101,16zł.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły do Zamawiającego 4 oferty. Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty i wymogi merytoryczne, wobec tego podlegają ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono cztery ważne oferty.

1. Zakład Drogowo-Budowlany S.C. Rogowo 23, w wyniku oceny uzyskał 91,54 punktów,

2. Skanska S.A. Warszawa, w wyniku oceny uzyskała 80,31 punktów,

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Toruń, w wyniku oceny uzyskało 72,67 punktów,

4.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmży, w wyniku oceny uzyskało 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-04-17 12:56
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-17 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1846
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-17 12:57

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178661
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony