Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-341-9-8/09 Chełmża, dnia 15.05.2009r.

MiCOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE

Ul. Astrów 7

40-045 Katowice

                                                           

 

 

dotyczy:              przetargu na realizację projektu pn. „System Elektronicznego Obiegu Dokumentów polegającą na dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy Chełmża”.

 

           

Rozstrzygnięcie protestu

 

Działając na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm) Zamawiający po

rozpatrzeniu protestu z dnia 12 maja 2009 r. wniesionego przez Bożenę Nowak-Szymura

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MiCOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE w Katowicach postanawia:

uwzględnić protest w części.

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający w dniu 06 maja 2009r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na realizację projektu pn. „ System Elektronicznego Obiegu Dokumentów polegającą na dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy Chełmża”.

W dniu 12 maja 2009 r. został wniesiony przez Bożenę Nowak-Szymura prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MiCOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE w Katowicach, protest na czynność sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów SIWZ zawartych w zał. nr 2 – Specyfikacja techniczna- minimalne warunki techniczne przedmiotu zamówienia w punkcie 1 w brzmieniu: W cenę licencji należy wliczyć instalację systemu operacyjnego Centos lub Debian oraz instalację systemu elektronicznego obiegu dokumentów na serwerze, uruchomienie kopii zapasowej wszystkich niezbędnych danych z systemu elektronicznego obiegu dokumentów wykonywanej na streamer.”

Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 i 3  ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równości wykonawców.

Po rozpatrzeniu protestu  Zamawiający w części uwzględnił protest.

Potwierdzeniem uwzględnienia części protestu jest dokonanie zmiany przez Zamawiającego w treści SIWZ poprzez usunięcie oprotestowanego zapisu i w jego miejsce wprowadzenie nowego zapisu w brzmieniu:

„System operacyjny serwera musi pochodzić z rodziny systemów Linux. W cenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów należy uwzględnić cenę instalacji przez Wykonawcę systemu operacyjnego oraz uruchomienie wykonywania kopii na zaoferowanym systemie operacyjnym.”

Zamawiający poprzez usunięcie oprotestowanego zapisu  mówiącego o systemie operacyjnym Centos lub Debian poszerzył krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Jednakże ma świadomość tego, iż określając, że  system operacyjny serwera musi pochodzić z rodziny systemów Linux może także być narażony na zarzut ze strony Wykonawców o naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy. Argumenty, którymi kierował się Zamawiający określając w ten sposób przedmiot zamówienia są następujące:

1) Zamawiający korzysta już z serwera opartego o system operacyjny klasy Linux i jest w pełni usatysfakcjonowany jego działaniem, dlatego wskazał w specyfikacji oprotestowane systemy klasy Linux,  aby utrzymać ukierunkowanie na pracę swoich  serwerów  w oparciu o  nie.

2) Zamawiający określił systemy operacyjne biorąc pod uwagę koszty dalszego utrzymania i  eksploatacji, albowiem zarówno Centos jak i Debian to darmowe systemy typu Linux, które można bezpłatnie  pobrać z Internetu i z  nich korzystać.

Zarówno płatne jak i darmowe systemy operacyjne mają wsparcie na pewien określony  czas, zazwyczaj jest to okres od 3 do 6 lat. Zamawiający musi mieć na uwadze to, że po kilku latach pojawi się konieczność wymiany systemu operacyjnego niezależnie czy jest to system płatny czy darmowy. Jeżeli dopuści płatny system to musi się liczyć z kosztami nowego systemu, za który będzie musiał ponieść koszty. Patrząc na stronę czysto finansową jest to nie opłacalne i z punktu wiedzenia finansów publicznych lepiej jest planować infrastrukturę o systemy darmowe, które doskonale spełniają swoją rolę.

Faktem  jest, że ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania Zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy). Wskazana zasada nie może jednak ograniczać prawa Zamawiającego do zakupu urządzeń odpowiadających jego uzasadnionym potrzebom, w szczególności związanych z koniecznością efektywnego funkcjonowania jednostki, sprawnej i bezpiecznej realizacji jego celów oraz ekonomicznego i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami w trakcie eksploatacji zakupionych urządzeń.

Zgodnie z tezą zawartą w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03 lutego 2009 r. sygn. akt: KIO/92/09 formułowana w przepisach ustawy zasada nie ograniczania konkurencji  wcale nie jest zasadą bezwzględną - tak jak w przypadku braku obowiązku podmiotowego dopuszczenia do ubiegania się o zamówienie wszystkich zainteresowanych wykonawców, istnieje możliwość ograniczenia dostępu do zamówienia poprzez adekwatne do zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Tak też Zamawiający nie ma obowiązku opisać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić możliwość realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty występujące w danej branży na rynku. Okoliczność, iż dostawa określonego urządzenia stanowi trudność czy jest nawet niemożliwa dla spełnienia przez część wykonawców nie stanowi podstawy do uznania, że Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (tak samo w wyrokach: KIO/UZP 510/08, KIO/UZP 484/08).

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 184 ust. 1a punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują:

1) adresat;

2) a/a.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-14 12:46
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-14 12:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10487
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-14 12:59:40