Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-341-9-14/09 Chełmża, dnia 21.05.2009 r.

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
  ZETO Sp. z o.o.

                                                                                                ul. Kraśnicka 35

                                                                                                20-718 Lublin

                                                           

 

dotyczy: przetargu na realizację projektu pn. „System Elektronicznego Obiegu Dokumentów polegającą na dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy Chełmża”.

           

Rozstrzygnięcie protestu

 

Działając na podstawie art. 180 ust. 7 i art. 181 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm), Zamawiający po otrzymaniu protestu z dnia 19 maja 2009 r. wniesionego przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie postanawia:

 

odrzuca protest.

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający w dniu 06 maja 2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację projektu pn. „System Elektronicznego Obiegu Dokumentów polegającą na dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy Chełmża”.

W dniu 12 maja 2009 r. został wniesiony przez firmę MiCOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE w Katowicach, protest na czynność sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów SIWZ zawartych w zał. nr 2 – Specyfikacja techniczna- minimalne warunki techniczne przedmiotu zamówienia w punkcie 1 w brzmieniu: W cenę licencji należy wliczyć instalację systemu operacyjnego Centos lub Debian oraz instalację systemu elektronicznego obiegu dokumentów na serwerze, uruchomienie kopii zapasowej wszystkich niezbędnych danych z systemu elektronicznego obiegu dokumentów wykonywanej na streamer.”

Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 i 3  ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równości wykonawców.

Zamawiający w części uwzględnił wniesiony protest, w wyniku czego dokonał zmiany w treści SIWZ poprzez doprecyzowanie zapisu w odniesieniu do wymaganego systemu, a tym samym usunięcie oprotestowanego zapisu i w jego miejsce wprowadzenie nowego zapisu w brzmieniu:

„System operacyjny serwera musi pochodzić z rodziny systemów Linux. W cenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów należy uwzględnić cenę instalacji przez Wykonawcę systemu operacyjnego oraz uruchomienie wykonywania kopii na zaoferowanym systemie operacyjnym.”

Na dokonaną zmianę w dniu 19 maja 2009 r. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie wniósł kolejny protest wskazując na naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W uzasadnieniu protestujący zarzuca, że Zamawiający nie może zawęzić kręgu podmiotów tylko do tych, które oferują rozwiązania oparte na systemie Linux.

            Odnosząc się do protestu  Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie, Zamawiający stoi na stanowisku, że przedmiotem złożonego w dniu 19 maja br protestu jest czynność ograniczenia przez Zamawiającego dostępu do zamówienia tylko dla podmiotów, które oferują rozwiązania oparte na systemie Linux. 

W pierwszym proteście - protestujący MiCOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE zarzucił:
 że do postępowania przetargowego powinni być też dopuszczeni wykonawcy oferujący inne systemy operacyjne oraz bazy danych, itd…”, co oznacza, że złożony przez nią protest dotyczył dopuszczenia przez Zamawiającego tylko systemu Linux.

Zamawiający w SIWZ   w załączniku nr 2 – Specyfikacja techniczna- minimalne warunki techniczne przedmiotu zamówienia w punkcie 1 – Licencja na oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów w zapisie przed modyfikacją stosując zapis dopuszczający instalację systemu operacyjnego Centos lub Debian dopuścił tylko i wyłącznie system operacyjny Linux.

Zgodnie z procedurą rozpatrywania protestu Zamawiający wezwał uczestniczących w postępowaniu Wykonawców do przystąpienia do protestu złożonego przez MiCOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE w Katowicach. Nikt z uczestników jednak się nie przyłączył, w tym także protestujący obecnie Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

Wobec tego złożony przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie protest dotyczy merytorycznie tego samego zarzutu, a Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie powinien przyłączyć się do protestu wniesionego wcześniej przez MiCOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE w Katowicach. W chwili obecnej takie uprawnienie już mu nie przysługuje. W myśl art. 181 ust. 7 ustawy Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu w wyniku wniesionego protestu nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej:

1) wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 27 kwietnia 2006 r.

    UZP/ZO/0-1171/06;

2) wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 28 listopada 2006 r.

    UZP/ZO/0-2828/06;

3) wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 13 października 2006 r. UZP/ZO/0-2596/06.

 

Ponadto zgodnie z art. 180 ust. 7 ustawy złożony protest przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie należy uznać za wniesiony po terminie i jako taki  podlega on odrzuceniu.

 

Dodatkowo ustosunkowując się do treści postawionego zarzutu, Zamawiający stoi na stanowisku, że dopuszczając system operacyjny serwera pochodzący z rodziny Linux nie naruszył obowiązującego prawa, a w szczególności podstawowej zasady określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, która nakazuje zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Obecnie Zamawiający korzysta już z serwera, w którym zainstalowano  system operacyjny Linux. Dlatego też w specyfikacji wskazano oprotestowany system Linux,  aby  kolejne  serwery pracowały  w oparciu o  ten system. Zamawiający określił system operacyjny biorąc pod uwagę koszty dalszego utrzymania i eksploatacji, albowiem Linux jest systemem darmowym, który można bezpłatnie  pobrać z Internetu i z niego korzystać. Mając na uwadze ewentualność dalszego rozszerzania systemu elektronicznego obiegu dokumentów o więcej licencji oraz dalsze wieloletnie użytkowanie, Zamawiający musi brać pod  uwagę koszty jakie będzie musiał w związku z tym ponosić, a w szczególności ich optymalizację, uwzględniając fakt gospodarowania środkami publicznymi, co powinien czynić w sposób celowy, efektywny i gospodarczy, do czego zobowiązuje go art. 35 ustawy o Finansach publicznych.

Potwierdzeniem tego stanowiska są:

1)  wyrok KIO z dnia 24 kwietnia 2006 r.  UZP/ZO/0-1114/06, w którym skład orzekający      wywodzi że, „Zamawiający może posłużyć się nazwami własnymi lub w inny sposób określić pochodzenie produktu jeżeli jest to spowodowane m.in. specyfiką przedmiotu zamówienia. W szczególnych sytuacjach dozwolone jest wskazywanie wprost nazwy produktu.”

2) orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03 lutego 2009 r. sygn. akt: KIO/92/09 w którym stwierdza się, że formułowana w przepisach ustawy zasada nie ograniczania konkurencji  wcale nie jest zasadą bezwzględną - tak jak w przypadku braku obowiązku     podmiotowego dopuszczenia do ubiegania się o zamówienie wszystkich zainteresowanych  wykonawców, istnieje możliwość ograniczenia dostępu do zamówienia poprzez adekwatne do zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Tak też Zamawiający nie ma obowiązku
opisać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić możliwość realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty występujące w danej branży na rynku. Okoliczność, iż dostawa określonego urządzenia stanowi trudność czy jest nawet niemożliwa dla spełnienia przez część wykonawców nie stanowi podstawy do uznania, że Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (tak samo w wyrokach: KIO/UZP 510/08, KIO/UZP 484/08).

Wobec powyższego Zamawiający odrzuca protest.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-22 08:18
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-22 08:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10885
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-22 08:24:43