Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-7-4/09 Chełmża, dnia 27.05.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na zagospodarowanie terenu wsi Kończewice w ramach projektu  ,,Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne – budowa małej infrastruktury w Kończewicach  - Sportowa oaza”

najkorzystniejszą ofertę złożyło:
„Zielenią pisane”

Pracownia Architektury Krajobrazu i Rzeźby

Ul. Szosa Chełmińska 265a

87-100 Toruń

za cenę brutto oferty 583.732,38zł ( słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote  38/100).

Oferty złożyły następujące firmy:

1. AB FACTOR Andrzej Borowski Ul.Floriana 6a, 85-030 Bydgoszcz za cenę brutto 589.698,94 zł;

2. „Zielenią pisane” Pracownia Architektury Krajobrazu i Rzeźby, Ul. Szosa Chełmińska 265a

87-100 Toruń za cenę brutto 583.732,38zł.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty. Wszystkie oferty

spełniają wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty oraz spełniają wymagania

merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono dwie ważne oferty.

1. AB FACTOR z Bydgoszczy, w wyniku oceny uzyskał 98,99 punktów,

2. „Zielenią pisane” Pracownia Architektury Krajobrazu i Rzeźby, w wyniku oceny uzyskało
100 punktów.

 

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-27 13:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-27 13:48

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4262622
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:24

Stopka strony