Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-9-27/09 Chełmża, dnia 09.06.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na realizację  projektu pt. System elektronicznego obiegu dokumentów, polegająca na dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy Chełmża

najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Madkom Sp. z o.o.

 Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

 za cenę brutto oferty 117.926,00zł ( słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych  00/100).

Oferty złożyły następujące firmy:

1. COMPARE M.Kulig Z. Mart S.J., Ul. Fabryczna 4a/18 , 00-446 Warszawa za cenę brutto 159.530,50zł;

2. Madkom Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98 , 81-451 Gdynia za cenę brutto 117.926,00zł;

3. ISOLUTION S.J., UL. Człuchowska 9 , 01-360 Warszawa, za cenę brutto 192.396,42zł;

4. EMBEDOS Sp. z o.o., Ul. Olesińska 20 , 02-548 Warszawa za cenę brutto 144.139,45zł;

5. LTC Sp. z o.o., Ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń za cenę brutto 74.776,00zł;

6. TROL Intermedia, Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, za cenę brutto 82.642,00zł;

7. COMP-WIN Sp. z o.o., Ul. Leszka 44 61-062 Poznań, za cenę brutto 225.227,00zł.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego 7 ofert. W wyniku badania i oceny ofert stwierdzono, że 6 ofert nie spełnia wymogów formalnych oraz merytorycznych tj. nie zawierają wymaganych dokumentów, a także nie potwierdzają spełnienia minimalnych parametrów technicznych, a tym samym nie zapewniają należytej jakości przedmiotu zamówienia, co powoduje także ich niezgodność z treścią SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono jedną ważną ofertę.

1. Madkom Sp. z o.o. z Gdyni, w wyniku oceny uzyskał 100 punktów.

 

 

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-06-09 12:44
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-09 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1663
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-06-09 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3481507
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 07:32

Stopka strony