Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-11-3/09 Chełmża, dnia 25.06.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na wykonanie fundamentów rozbudowy Szkoły Podstawowej w  Zelgnie - I etapu

najkorzystniejszą ofertę złożyło:
ECO POWER SYSTEM Bogusław Brynku

Ul. Podgórna 14a

87-100 Toruń

 za cenę brutto oferty 65.993,12zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote  12/100).

Oferty złożyły następujące firmy:

1. „ARTISAN” Spółka z o.o., ul. Biedaszkowo 30, 85-157 Bydgoszcz za cenę brutto 90.506,91 zł;

2. ECO POWER SYSTEM Bogusław Brynkus ul.Podgórna 14 A, 87-100 Toruń za cenę brutto 65.993.12,

3. Przedsiębiorstwo Robót Ekologicznych BIOTOR Sp. z o.o., Kończewice 64, 87-140 Chełmża, za cenę brutto 84.656,95zł,

4. Przedsiębiorstwo Robót Budowlano Montażowych „IZOROMBUD” , ul. Leszczynowa 32, 87-100 Toruń, za cenę brutto 104.366,64zł,

5. IZOBUD GARDEN Józef Karpiński, ul. Zamkowa 3, 86-100 Świecie, za cenę brutto 89.730,43zł,

6. Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Kuciak ul. Gen. Sikorskiego 47, 87-140 Chełmża, za cenę brutto 89.040,68zł,

7. EKOBAUTECH Sp. z o.o., Grzywna 174, 87-140 Chełmża, za cenę brutto 88.165,72zł.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego 7 ofert. Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty oraz spełniają wymagania merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono siedem ważnych ofert.

1. „ARTISAN” Spółka z o.o., w wyniku oceny uzyskała 72,92 punktów,

2. ECO POWER SYSTEM, w wyniku oceny uzyskało 100 punktów,

3. BIOTOR Sp. z o.o., w wyniku oceny uzyskało 77,95 punktów,

4. „IZOROMBUD”, w wyniku oceny uzyskało 63,23 punktów,

5. IZOBUD GARDEN, w wyniku oceny uzyskało 73,55 punktów,

6. Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Kuciak, w wyniku oceny uzyskało 74,12 punktów,

7. EKOBAUTECH Sp. z o.o., w wyniku oceny uzyskało 74,85 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-06-25 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1585
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-06-25 11:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3481691
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 07:32

Stopka strony