Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-6-12/09 Chełmża, dnia 18.05.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej Kończewice – Chełmża o długości 500 mb polegające na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię utwardzoną kostką betonową typu Polbruk najkorzystniejszą ofertę złożyło:
ART-BUD Artur Paliwoda
Ul. Jastrzębia 14 Żołdowo,
86-031 Osielsko
za cenę brutto oferty 76.450,08zł ( słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta  pięćdziesiąt złotych  08/100).

 

Oferty złożyły następujące firmy:

1. REST Firma Usługowo – Handlowa pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń, za cenę brutto 147.804,82zł;

2. Przedsiębiorstwo Robót Ekologicznych BIOTOR Sp. z o.o., Kończewice 64, 87-140 Chełmża, za cenę brutto 55.000,00 zł;

3. CEG-TOR  K. Szubierajski i Spółka Sp. J., Zakład Produkcyjny w Toruniu , ul. Olsztyńska 11, 87-100 Toruń, za cenę brutto 113.983,90 zł;

4. BOGMAR Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 9, Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, za cenę brutto 184.600,76 zł;

5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WOJTEX”, Grodna 1, 62-640 Grzegorzew, za cenę brutto 160.254.47 zł;

6. ART-BUD Artur Paliwoda, ul. Jastrzębia 14, Żołdowo, 86-031Osielsko, za cenę brutto76.450,08 zł;

7. BET-BUD Zakład Usługowo – Produkcyjny, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek, za cenę brutto 91.713,52 zł;

8. „IZOBUD GARDEN” ul. Zamkowa 3, 86-100 Świecie, za cenę brutto 89.837,69 zł;

9. HAP – Joanna Bielińska, Zelgno 31, 87-140 Chełmża, za cenę brutto 87.822,90 zł;

10. TRADE COMPANY, „DELTA” Sp. z o. o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, za cenę brutto 146.805,97zł;

11. KONAR A.B. CIEMNICCY Sp. J., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, za cenę brutto 133.331,15 zł;

12. RuBeCo Sp. z o.o., ul. 18 stycznia 26, 87-300 Brodnica, za cenę brutto 141.849,84 zł.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego 12 ofert. Siedem ze złożonych ofert spełniło wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty oraz spełniło wymagania merytoryczne. Dwie oferty zostały odrzucone, zaś trzech Wykonawców podlegało wykluczeniu. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono siedem ważnych ofert.

1. REST Firma Usługowo – Handlowa  z Torunia, w wyniku oceny uzyskał 51,72 punktów,

2. BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka, w wyniku oceny uzyskała 41,41punktów,

3. ART-BUD z Żołędowa,  w wyniku oceny uzyskała 100 punktów,

4. BET-BUD Zakład Usługowo – Produkcyjny z Ciechocinka, w wyniku oceny uzyskał 83,36 punktów,

5. „IZOBUD GARDEN”  ze Świecia, w wyniku oceny uzyskał 85,10 punktów,

6. TRADE COMPANY, „DELTA”  z Grudziądza, w wyniku oceny uzyskał 52,08 punktów,

7. RuBeCo Sp. z o.o. z Brodnicy, w wyniku oceny uzyskał 53,90 punktów.

 

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

  

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-06-30 14:56
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-30 14:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-06-30 14:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4086255
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 13:45

Stopka strony