Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-10-4/09 Chełmża, dnia 01.07.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu  ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w miejscowości Grzywna najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Usługowe

„HYDRO-EKO” Rożek Mirosław

Ul. G. Zapolskiej 18

89-600 Chojnice

za cenę brutto oferty 1.046.007,04 zł ( słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedem złotych 04/100).

Oferty złożyły następujące firmy:

1.FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba ul. Kolejowa 4 83-307 Kiełpino za cenę brutto 1.149.272,54zł;

2. Panorama II Sp. z o. o., ul. Słoneczna 73 81-605 Gdynia za cenę brutto 1.224.604,41 zł

3. Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław, ul. G.Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice, za cenę brutto 1.046.007,04 zł,

4. TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, za cenę brutto 1.106.351,24zł,

5. KONSORCJUM FIRM Lider: EKOBAUTECH Sp. z o.o. Grzywna 174, 87-140 Chełmża

Partner: InterHall Sp. z o.o., ul. Józefowska 6 40-144 Katowice za cenę brutto 1.149.898,80 zł,

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego 5 ofert. Złożone oferty spełniają wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty oraz spełniają wymagania merytoryczne. Po weryfikacji ofert Zamawiający wystąpił do Oferentów o uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3.Uzupełnionia dokonano w wyznaczonym terminie. Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty oraz spełniają wymagania merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono pięć ważnych ofert.

1. FIRMA KASZUB z Kiełpina,  w wyniku oceny uzyskała 91,01 punktów,

2. Panorama II Sp. z o. o. z Gdyni, w wyniku oceny uzyskała 85,42 punktów,

3. P. U. „HYDRO-EKO” z Chojnic, w wyniku oceny uzyskało 100 punktów,

4. TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy, w wyniku oceny uzyskał 94,54 punkty,

5. KONSORCJUM FIRM Lider: EKOBAUTECH Sp. z o.o. , Partner: InterHall Sp. z o. o,  w wyniku oceny uzyskało 90,97 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-01 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1774
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-07-01 12:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4262594
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:24

Stopka strony