Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), Uchwał Nr, Nr: XXVI/159/08, XXVI/160/08, XXVI/165/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Bielczynach, w Brąchnówku, w Skąpem oraz Zarządzenia nr 56/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia 21.07.2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsiach: Bielczyny, Brąchnówko, Skąpe.

Wójt Gminy Chełmża
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża.

Nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży jako odrębne pozycje przetargowe, które stanowią samodzielne działki

Lp.

Oznaczenie

opis

nieruchomości,

Nr KW

Powierz -

chnia

nierucho-mości

w ha,

rodzaj użytku

klasa

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto w

przetargu

wynosi w zł

Wysokość

wadium

19 %

ceny

wywoławczej

w zł

Postąpienie

nie mniej

1% ceny

wywoławczej

w zł

Termin

miejsce

przetargu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

1.

Bielczyny

działka nr 97/21

niezabudowana

82905/2

0,1402

RIIIa 0,0744

RIIIb 0,0658

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

65 000, 00

12 350, 00

650, 00

25 sierpień 2009 r.

o godz. 11 00

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2

2.

Brąchnówko

działka nr 43/14

niezabudowana

86119/3

0,1367

RIIIb 0,1367

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

64 000, 00

12 160, 00

640, 00

25 sierpień 2009 r.

o godz. 11 30

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2

3.

Skąpe

działka nr 187/2

niezabudowana

32469

0,2540

RIIIa 0,2540

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

36 000, 00

6 840, 00

360, 00

25 sierpień 2009 r.

o godz. 12 00

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2

Analiza istniejącej zabudowy zgodnie z art. 61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1588 ) - pozwala na uzyskanie przez nabywcę nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego.
Dla każdej objętej przetargiem nieruchomości ustala się wadium w wysokości 19 % ceny wywoławczej , które należy wpłacić najpóźniej na siedem dni przed dniem otwarcia przetargu tj.do dnia 17 sierpnia 2009 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Urzędu Gminy Chełmża -PKO Chełmża Nr 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość objęta przetargiem wolna jest od jakichkolwiek obciążeń, sprzedaż następuje na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu własności do księgi wieczystej.
Postępowanie przetargowe, na każdą objętą przetargiem nieruchomość jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w w / wymienionym terminie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. 
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Od zdeponowanego wadium wpłaconego w gotówce nie nalicza się odsetek. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty . Szczegółowe informacje o sprzedaży w / wymienionych niezabudowanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, tel. 056 675 – 60 – 76 lub 77, wew. 43 lub na stronie internetowej Gminy www.gminachelmza.pl lub bip.gminachelmza.pl

Chełmża dnia 21 lipiec 2009 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-22 17:19

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-22 17:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6219
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-22 17:21:57