Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-341-14-4/ 09 Chełmża, dnia 24.07.2009r.

Uczestnicy postępowania

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 130 szt.”

W związku ze złożonym zapytaniem przez Oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1.  Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizaowane), a w szczególności dla:
przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050 – 1:2002
zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050 – 4:2002
studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917: 2004.

Odp. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem budowlanym przy zastosowaniu wyrobów budowlanych spełniających wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zmianami). Normy dla wyrobów budowlanych zawartych w pytaniu wykonawcy wymagania te spełniają.

Pyt. 2.  W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odp. W celu potwierdzenia zastosowania przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wyrobów budowlanych zgodnych z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) Wykonawca podczas odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu operat końcowy, w którym będą ujęte wszystkie wbudowane urządzenia i materiały wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie tych urządzeń i materiałów do zgodnie z wymienionymi powyżej ustawami oraz gwarancji producentów na użyte materiały i zamontowane urządzenia i sprzęt.
Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Inwestor będzie sprawował nadzór i kontrolował wbudowywane przez Wykonawcę elementy przedmiotu zamówienia.

Pyt. 3.  Czy dopuszcza się projekt równoważnej biologicznej oczyszczalni ścieków opartej na  technologii złoża biologicznego zanurzonego przy zachowaniu pozostałych zapisów przedmiotu umowy. Złoża biologiczne zanurzane nie są wrażliwe na zmienną ilość i jakość ścieków, oraz nie podlegają wymianie. Charakteryzują się bardzo dużą jakością oczyszczania oraz niskimi kosztami utrzymania.

Odp. Zamawiający określił przedmiot zamówienia (rodzaj oczyszczalni) jako: „... budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym w ilości 125 szt. i oczyszczalni sekwencyjnych typu SBR w ilości 5 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą...”
1.Dotyczy oczyszczalni pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym w ilości 125 szt.
Dopuszcza się równoważne rozwiązania posiadające następujące parametry:
1/ oczyszczalnie mają działać w hybrydowym połączeniu następujących po sobie technologii złoża biologicznego, a następnie  osadu czynnego, prowadzonych w osobnych komorach,
2/ wykonane mają być na bazie monolitycznych zbiorników zapewniających szczelność (nie dopuszczalne są zbiorniki łączone z kilku elementów, np. przez spawanie) wykonane z polietylenu (PEHD) i mogących być przykrytych warstwą gruntu wynoszącą 0,6 m,
3/ jako pierwszy element mają posiadać osadnik wstępny co najmniej 2,0 m3 lub większy, objętość tej komory musi być dobrana do liczby osób mieszkających w gospodarstwie,
4/ mają posiadać przepływ i ilość RLM nie mniejszy od projektowanego,
5/ objętość komory ze złożem biologicznym wynosić musi nie mniej niż 1m3, a powierzchnia czynna wypełnienia nie mniej niż 250 m2/m3,
6/ nie dopuszcza się prostych rozwiązań takich jak osadnik gnilny z drenażem rozsączającym, sam osad czynny, czy samo złoże biologiczne.
2.Dotyczy oczyszczalni sekwencyjnych typu SBR w ilości 5 szt.,
Dopuszcza się równoważne rozwiązania.

Pyt. 4.  Czy oczyszczalnie mają spełniać obowiązującą normę PN-EN 12566-3?

Odp. Oczyszczalnie ścieków wchodzące zakres przedmiotu zamówienia muszą spełniać normę PN-EN 12566-3.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-24 13:56
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-24 13:58
odpowiedź na zapytanie

      Chełmża, dnia 29.07.2009r.
RO-341-14-6/ 09

              Uczestnicy postępowania
   
 
Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 130 szt.”


W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z Oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1.  W SIWZ w pkt. IV. 3.2. widnieje zapis : „Do oferty Wykonawca dołącza (…) kosztorysy ofertowe zawierającego wszystkie elementy zamówienia wg załączników, którymi są dołączone do SIWZ przedmiary robót”.
Prosimy o wskazanie ww. załączników.

Odp.  Załączniki w formie przedmiarów robót omyłkowo nie zostały dołączone do ogłoszenia. Jednocześnie informuję, iż od dnia dzisiejszego są dostępne na naszej stronie internetowej  wskazanej w SIWZ. Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-29 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7620
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-29 10:03:41