Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-15-2/09 Chełmża, dnia 10.08.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża” najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Toruńskie Centrum „CARITAS”

ul. Szosa Bydgoska 1a,

87-100 Toruń
za cenę brutto jednego posiłku  - 4,19zł
( słownie: cztery złote 19/100).

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta Toruńskiego Centrum „CARITAS” .  Oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne, wobec tego dokonano jej oceny . Jedynym kryterium oceny jest najniższa cena. W wyniku oceny oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100.  Wobec powyższego komisja proponuje wybór ww. oferty. 

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-08-10 13:56
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-10 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1628
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-08-10 13:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4176490
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony