Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-14-9/09 Chełmża, dnia 26.08.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 130 szt.najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Konsorcjum Firm:

„KB-instalacje” Krzysztof Bobrowski ul. Gliniana 65 91-336 Łódź

 i PPHU „Technika” Andrzej Banaszek ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn

 Lider: „KB-instalacje” Krzysztof Bobrowski

 ul. Gliniana 65, 91-336 Łódź

 za cenę brutto oferty 1.858.641,68zł ( słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem  tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych  68/100).

 

Oferty do upływu terminu złożyły następujące firmy:

1. AWAS – Systemy Sp. z o.o. , ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa za cenę brutto 1.937.121,75 zł;

2. Konsorcjum firm: KB-instalacje” Krzysztof Bobrowski ul. Gliniana 65 91-336 Łódź

 i PPHU „Technika” Andrzej Banaszek ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn za cenę brutto 1.858.641,68zł.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty. Oferty te spełniają wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty oraz spełniają wymagania merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono dwie ważne oferty.

1. AWAS – Systemy Sp. z o.o., w wyniku oceny uzyskała 95,95 punktów,

2. Konsorcjum Firm: „KB-instalacje” Krzysztof Bobrowski i PPHU „Technika” Andrzej Banaszek, w wyniku oceny uzyskało 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-08-26 14:35
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-26 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1880
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-08-26 14:43

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4262576
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:24

Stopka strony