Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja dla sołectwa o wysokości środków funduszu sołeckiego

 

Chełmża, dnia ...............lipca 2009 r.

 

Znak: FN

 

 

Pan/Pani

..................................

Sołtys wsi ………………………

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Nr XLII/267/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok, informuję, że wysokość środków przypadająca sołectwu .......................... w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok wynosi ....................................zł.

                   Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez Pana/Panią Wójtowi Gminy, w terminie do 30 września 2009 r., wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

- wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

- zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2010 wskazana w  niniejszej informacji.

                   Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają : sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mając na uwadze nieprzekraczalny termin złożenia wniosku, upływający 30 września 2009 r., proszę o zwołanie zebrania wiejskiego w tej sprawie w odpowiednim terminie.  

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-09-11 08:40

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-09-11 08:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3285
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-11 08:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4189564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony