Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-17-6/09 Chełmża, dnia 30.09.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „wykonanie chodnika w miejscowości Dziemiony o długości  300 mb z kostki betonowej typu Polbruk” najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo-Budowlanych DROBUD S.J.

Ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża

za cenę brutto oferty 47.266,42 zł ( słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 42/100).

 

Oferty złożyły następujące firmy:

1. TRANSBRUK BARCZYNSCY, Ul. Polna 11a, 87-100 Toruń za cenę brutto 69.057,06zł ;

2. CEG-TOR K.Szubierajski i Spółka Sp. J. ul. Sienkiewicza 113 Sieraków, za cenę brutto 62.300,64zł;

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J., Ul. Głowackiego 20 Chełmża, za cenę brutto 47.266,42zł .

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty. W przypadku oferty nr 1 i 2 Zamawiający wystąpił o  uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy ci w wyznaczonym terminie nie dokonali uzupełnienia wobec tego podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 , a oferty uważa się za odrzucone. Oferta nr 3 spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest

cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono jedną ważną ofertę, która w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.

 

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Z up. Wójta

dr inż. Kazimierz Bober

zastępca wójta

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-09-30 08:52
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-30 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1547
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-30 08:57

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4175009
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony