Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PRK-341 -1/ 09 Chełmża, dnia 02.10.2009r.

            Uczestnicy postępowania

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu pn. „budowa chodników, remont parkingu i chodnika oraz remont dachu kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie. 

W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z Oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1.  Zgodnie z zapisem pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca może ubiegać się o zamówienie jeśli wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o powierzchni dachu co najmniej 500m2.

Czy zamawiający uzna jako spełnienie warunków zamówienia wykonanie w tym okresie jednego dachu o pow. Powyżej 500m2 na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków i wykonanie drugiego dachu o pow. powyżej 500m2 na obiekcie zlokalizowanym w strefie ochrony konserwatorskiej czyli podlegającego wymogom i nadzorowi konserwatorskiemu.

Odp.  Po przeanalizowaniu treści zapytania oraz treści SIWZ Zamawiający dokonana modyfikacji ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu. Powyższa modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom. Dodatkowo w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Z up. Wójta

dr inż. Kazimierz Bober

zastępca wójta

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-10-02 13:55
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-02 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1709
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-02 13:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254764
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony