Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-19/ 09 Chełmża, dnia 19.10.2009r.

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na wykonanie przebudowy  klatki schodowej  w istniejącym budynku biurowym z przedszkolem przy ul. Paderewskiego w Chełmży

 

W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z Oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następującej odpowiedzi:

 

Pyt. 1. Czy zakres prac obejmuje dostawę i montaż windy. W ogłoszeniu o zamówieniu nie ma mowy o dostawie windy natomiast punkt 3 opisu technicznego przewiduje wprowadzenie windy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem nie uwzględnia dostawy i montażu windy.

Pyt. 2. Materiały przetargowe nie zawierają żadnych informacji na temat prac instalacyjnych. Prosimy o odpowiedź na pytania:

Czy w zakres prac nie wchodzą żadne roboty instalacyjne np. instalacja p.poż.?

Odp. Zakres prac nie obejmuje żadnych robót instalacyjnych za wyjątkiem wymiany rury stalowej fi 50 o długości 10mb wraz z 3 szt. hydrantów HP-25. Koszt tych prac należy wliczyć w cenę oferty.

Czy w zakres prac nie wchodzą żadne roboty elektryczne np. przełożenie fragmentów instalacji wew. oświetlenia klatki schodowej.

Odp. Ze względu na to, że obiekt będzie funkcjonował w trakcie prowadzenia robót budowlanych wynikających z niniejszego postępowania instalacje elektryczne w klatce schodowej elektryk z ramienia Urzędu Gminy.

Pyt. 3. Czy zakres prac budowlanych ogranicza się tylko do samej klatki schodowej wraz z zamurowaniem istniejących otworów i wykonaniem nowych otworów w obrębie klatki schodowej.

Odp. Zakres prac ogranicza się tylko do projektowanej klatki schodowej wraz z wymianą wszystkich drzwi prowadzących do klatki schodowej zgodnie z dokumentacja projektową.

Pyt. 4. Czy zakres prac dotyczy robót remontowych w pozostałych pomieszczeniach – jeżeli tak to prosimy o określenie zakresu.

Odp. Zakres prac w ramach niniejszego postępowania nie obejmuje robót remontowych w pozostałych pomieszczeniach.

Pyt. 5. Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących robót rozbiórkowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Roboty rozbiórkowe wchodzą w skład przedmiotu zamówienia tak jak podano w SIWZ w rozdziale I pkt 2 ppkt 1-3, jednakże nie uwzględniono ich w załączonym przedmiarze robót. W takiej sytuacji, gdy wykonawca będzie dokonywał wyceny kompletnego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest koszty tych prac uwzględnić w cenie oferty, którą jest cena ryczałtowa i nie podlega ona zmianie w okresie realizacji umowy. Cenę tę wykonawca może wyliczyć poprzez sporządzenie kosztorysu ofertowego i może dołączyć go do oferty ( ale nie musi ). Zamawiający określił w SIWZ rozdział X pkt 3, że „Zaleca się, aby cenę oferty Wykonawca określił na podstawie kosztorysu ofertowego (na ewentualne potrzeby w trakcie realizacji), sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Kosztorys ofertowy nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert.” Zakres prac opisano w SIWZ, projekcie budowlanym i innych dokumentach wchodzących  jego skład, co oznacza, że cena oferty musi obejmować te prace. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do jej obliczenia. W sytuacji kiedy Wykonawca nie dołączyłby kosztorysu ofertowego do oferty, jeżeli byłaby taka potrzeba to Zamawiający na każdym etapie realizacji robót może  zażądać od Wykonawcy jego dostarczenia.

 

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-10-19 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1551
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-19 13:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4084739
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-01 12:37

Stopka strony