Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-20-2/09 Chełmża, dnia 10.12.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „dostawę oleju opałowego lekkiego w 2010 r. w planowanych ilościach do 192.000 litrów” najkorzystniejszą ofertę złożyła:
Firma TANK , Ul. Chrzanowskiego 11,87-100 Toruń
za cenę brutto 1m3  2230,16zł ( słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 16/100)  przy stałym współczynniku 0,9536.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NR

oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Ilość uzyskanych punktów ( jedyne kryterium – cena)

Uwagi

I

CNT Sp. z o.o.

 

Ul. 21 Stycznia 1

89-200 Szubin

94,08 pkt

 

II

Przedsiębiorstwo Awix-Oil

 

Ul. Na Zapleczu 20 87-100 Toruń

99,62 pkt

 

III

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Petromot”

Ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

99,03 pkt

 

IV

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

z/s w Płocku

 

ul. Zglelnickiego 44

09-411 Płock

 

--------

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3

V

Firma TANK

 

Ul.

Chrzanowskiego 11,87-100 Toruń

100 pkt

Oferta wybrana

VI

Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP”

 

Frydrychowo

87-410 Kowalewo Pomorskie

99,81pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego 6 ofert. Pięć ofert spełnia wymogi określone w SIWZ.

Oferta nr IV po wyczerpaniu procedury prowadzącej do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu została odrzucona, zaś Oferent wykluczony. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono pięć ważnych ofert.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu ieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-10 11:19
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-10 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2609
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-10 11:22

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4086472
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 13:45

Stopka strony