Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-23/09/10 Chełmża, dnia 08.01.2010r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na Bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Chełmża prowadzoną w 2010 roku” najkorzystniejszą ofertę złożył:
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Jan Markowski

Ul. Wojska Polskiego 45

87-400 Golub Dobrzyń

za cenę brutto oferty 46.812,20zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 20/100)

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NR

oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Ilość uzyskanych punktów ( jedyne kryterium – cena)

Uwagi

I

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Jan Markowski

Ul. Wojska Polskiego 45

87-400 Golub Dobrzyń

100pkt

Oferta wybrana

II

Pracownia Geodezyjna PROFIL

Grzegorz Pawelec

 

Ul. Hurynowicz 7E/1

87-100 Toruń

67,08pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. W wyniku badania ofert  stwierdzono, że spełniają one wymogi formalne i merytoryczne. Wobec tego dokonano oceny ofert. Jedynym kryterium oceny jest najniższa cena.

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono dwie ważne oferty.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-01-08 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2316
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-08 10:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4086236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 13:45

Stopka strony