Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-24/ 09/10 Chełmża, dnia 20.01.2010r.

Do wiadomości
Uczestnicy postępowania

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na „remont świetlicy wiejskiej w budynku Pastorówki, przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno”.

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania dotyczącymi określenia przedmiotu zamówienia poprzez jego doprecyzowanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia poprzez:

 

1. Zmianę treści rozdziału IX punkt 1 siwz, który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy składać w terminie do dnia 01 lutego 2010r. do godz.09:30. w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy w Chełmży ul. Wodna 2  w sekretariacie pokój nr 19.”

 

2. Zmianę treści rozdziału IX punkt 4 siwz, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 lutego 2010r.  o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 4.”

 

3. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano także zmiany w treści ogłoszenia w BZP, w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www. bip.gminachelmza.pl

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-01-20 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2500
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-20 13:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4177813
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony