Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-9-1/10 Chełmża, dnia 02.02.2010 r.

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na realizację projektu pn. „ Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zelgnie – etap II, Gmina Chełmża – sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym”.

W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z Oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1.  W SIWZ występuje nieścisłość w określeniu zakresu projektu – na rysunku rzutu parteru zakresem opracowania objęto mniejszy zakres (brak pomieszczeń: 0.44, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.32, 0.42, itd.) niż na rys. „koncepcja widok”. Brak części z w/w pomieszczeń uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Sali. Prosimy o jednoznaczne określenie powierzchni użytkowej, oraz programu funkcjonalnego (listy pomieszczeń) projektowanego obiektu?

Odp. 1

Projektowany obiekt obejmuje sale gimnastyczną wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym. Zakres projektu zaznaczono kolorem czerwonym na rysunkach z posiadanej koncepcji architektonicznej
( załączonych do niniejszej odpowiedzi ) i obejmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej ok. 780m2  tj.:

Parter

Nr pom. wg koncepcji

Nazwa pomieszczenia

0.16

Przedsionek szatni

0.17

Szatnia chłopców

0.18

Umywalnia chłopców

0.20

Korytarz

0.21

Przedsionek szatni

0.22

Szatnia chłopców

0.23

Szatnia dziewcząt

0.24

Umywalnia dziewcząt

0.25

Szatnia dziewcząt

0.26

Przedsionek szatni

0.27

Sala gimnastyczna

0.35

Wiatrołap

0.36

Szatnia odzieży wierzchniej

0.37

Przedsionek toalety damskiej

0.38

Toaleta damska

0.39

Toaleta NPS

0.40

Przedsionek toalety męskiej

0.41

Toaleta męska

Piętro

1.2

Księgozbiór

1.3

Pokój bibliotekarek

1.6

Zaplecze Sali

1.7

Sala lekcyjna

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie  zmian w projekcie budowlanym w stosunku do  koncepcji, gdyż jest ona tylko wytycznymi projektowymi i wszelkie konieczne, zasadne zmiany np. związane z etapowaniem inwestycji, wymaganiami przepisów czy błędami w koncepcji są dopuszczalne.

Wszelkie odstępstwa od koncepcji w stosunku do właściwego projektu będą na bieżąco ustalane w procesie projektowania.

Załączone do odpowiedzi rysunki stanowią materiał obowiązujący. Rysunki ( rzut parteru i piętra oraz projekt zagospodarowania etapu I w realizacji) umieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego.

Pyt.2. Jak jest przewidywane ogrzewanie projektowanego obiektu?

Odp. 2. Projektowana rozbudowa będzie ogrzewana z istniejącej kotłowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy istniejącego obiektu szkolnego – w związku ze wzrostem  zapotrzebowania w ciepło obiektu po rozbudowie konieczna będzie przebudowa lub rozbudowa kotłowni.

Pyt.3. Jakie jest wyposażenie działki w media:

-         przyłącze wody?

-         kanalizacji sanitarnej?

-         kanalizacji deszczowej?

-         energetyczne?

-         telekomunikacyjne?

Odp. 3 Na terenie działki, na której projektowany jest obiekt znajdują się następujące media:

- kanalizacja sanitarna – kolektor sanitarny w trakcie przebudowy

- kanalizacja deszczowa

- przyłącze energetyczne do budynku szkoły

- przyłącze telekomunikacyjne do budynku szkoły

Pyt.4. Czy projektowany obiekt koliduje z jakąś istniejącą infrastrukturą techniczną? Prosimy o udostępnienie mapy nieaktualizowanej dla terenu inwestycji lub plany zagospodarowania terenu dla realizowanego w tej chwili obiektu (etap I).

Odp. 4. Na chwilę obecną w miejscu projektowanego obiektu przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej, który będzie przebudowany w ramach I etapu rozbudowy szkoły – inwestycja rozpoczęta.

W załączeniu projekt zagospodarowania terenu I etapu rozbudowy.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-02-02 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3216
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-02 15:20

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253234
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony