Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE NR 2110.2.2015
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 16 lutego  2015 ROKU

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

 

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. planowania  przestrzennego.

 

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe (kierunek/specjalność: architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo, );

lub

wyższe  oraz studia podyplomowe w zakresie urbanistyki/zagospodarowania przestrzennego;

6) biegła znajomość obsługi komputera ( oprogramowanie  biurowe),

7)  znajomość przepisów prawnych regulujących: planowanie przestrzenne, numerację porządkową nieruchomości  oraz ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

8) znajomość  procedur administracyjnych.


3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie w pracy min. 3 lata w tym 2 lata na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową.

 

4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1) prowadzenie procedur związanych z opracowaniem/zmianą  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2) prowadzenie procedur związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) prowadzenie rejestru planów miejscowych ,

4) prowadzenie procedur związanych z określeniem wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ( opłaty planistyczne),

5) numeracja nieruchomości,

zadanie realizowane przejściowo

6) prowadzenie procedur dotyczących scalania, podziału oraz rozgraniczenia nieruchomości,

7) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalenia lub podziału,

docelowo przewiduje się również realizacje następujących zadań

8) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

9) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia warunków zabudowy

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia –pełny wymiar czasu pracy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) przewidywane zatrudnienie – od kwietnia br

4) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2,

5) praca w terenie w zakresie realizacji powierzonych zadań,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu styczniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%;

 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
    a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
    b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,

    d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy/uprawnienia);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża ( pok. nr 19 - sekretariat )

2) Ostateczny termin składania dokumentów:  26 lutego  2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. planowania  przestrzennego”. 

4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-02-16 14:34
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-02-16 14:42

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-02-16 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10729
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-16 14:44:47