Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE NR 2110.3.2015
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 16 lutego  2015 ROKU

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

 

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. pozyskiwania funduszy europejskich i środków zewnętrznych

 

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe;

6) biegła znajomość obsługi komputera ;

7) znajomość zagadnień z zakresu: tworzenia projektów; przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu;

8) staż pracy co najmniej 3 - lata, w tym co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz innych środków zewnętrznych.
 

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych oraz zarządzania projektami,

2) kursy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych oraz zarządzania projektami,

3) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,

4)dobra  znajomość języka angielskiego.

 

4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1) analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE oraz innych środków zewnętrznych,

2) przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dotacje z UE oraz inne fundusze zewnętrzne,

3) przygotowanie wniosków beneficjenta o opłatność , sprawozdań i monitorowanie realizowanych projektów,

4) kontakt z instytucjami koordynującymi przydział środków z UE,

5) przygotowanie propozycji zadań gminnych kwalifikujących się do dofinansowania ze środków UE lub innych funduszy zewnętrznych,

6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych,

7)prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia –pełny wymiar czasu pracy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu styczniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%;

 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
    a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
    b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,

    d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  naboru zgodnie z ustawą o  ochronie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy/uprawnienia);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy),

8) wykaz zrealizowanych projektów ze wskazaniem ich wartości, źródła finansowania oraz zadań zrealizowanych przez kandydata.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża ( pok. nr 19 - sekretariat )

2) Ostateczny termin składania dokumentów:  27 lutego  2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy europejskich i środków zewnętrznych”. 

4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-02-17 12:06
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-02-18 10:48

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-02-17 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10044
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-18 10:49:33