Ścieżka nawigacyjna

 • MENU PRZEDMIOTOWE
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Zapytania ofertowe
 • postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „ Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” na wybór personelu (psycholog, dietetyk, pielęgniarka/lekarz, trener zajęć ekologicznych, przewodnik (zajęcia rekreacyjne), (2018)

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia  w ramach projektu pn. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” na wybór personelu (psycholog, dietetyk, pielęgniarka/lekarz, trener zajęć ekologicznych, przewodnik (zajęcia rekreacyjne), trener zajęć ruchowo - sportowych, trener zajęć decoupage, trener zajęć informatycznych, animator czasu wolnego), stylista, kosmetyczka, fryzjer) realizującego zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców (personelu) dla realizacji celu Projektu „ Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” tj. poprawy sytuacji 30 osób starszych powyżej 65 r. życia z terenu gminy Chełmża, poprzez stworzenie 3 Klubów Seniora (K. S.) w terminie od 15 01 2018 r. do 30   112018 r. Cel Projektu jest spójny z celem szczegółowym "Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Kluby Seniora będą organizowane w świetlicach w miejscowościach: Nawra, Zelgno i Grzywna. Na jedną świetlicę przypada 10 os. (7K, 3M). Spotkania w ramach K. S. mają służyć przeciwdziałaniu osamotnieniu i marginalizacji seniorów. 

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2018-01-03 13:53
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 14:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2018-01-03 13:53
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
   ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 13:54
 • Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2018-01-03 13:54

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2018-01-03 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1139
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-03 14:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4191215
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony