Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-23/ 09 Chełmża, dnia 18.12.2009r.

Dot.  zmiany treści SIWZ w przetargu pn. „Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Chełmża prowadzona w 2010 roku ”. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:

 

I. W rozdziale III  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ... punkt 1 ppkt 1c  otrzymuje brzmienie:

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Skreślono zapis – „są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności”

Wprowadzona zmiana jest spójna z zapisami zawartymi w ogłoszeniu.

II. W projekcie umowy skreśla się zapis § 4 pkt 7 – „W przypadku wykonywania prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od użytkownika danego budynku, w którym będzie wykonywał prace potwierdzenia ilości przepracowanych godzin.

Zapis nie będzie miał wykorzystania, z uwagi na to, że cena tej usługi – inwentaryzacji powykonawczej określona jest w stosunku do jednostki miary tj. metrów wykonanego chodnika czy sieci wodociągowej i obiektu jako sztuki, a nie ilości przepracowanych godzin w celu wykonania usługi.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ .

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-18 11:19

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-18 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2301
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-18 11:20

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4069785
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-28 12:59

Stopka strony