Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLIX/390/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Zalesie (Za1)
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-16 09:22
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-16 09:22
Uchwała Nr XLIX/391/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Mirakowo, obejmującego obszar projektowanego parku kulturowego w Grodnie
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-16 09:25
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-16 09:25
Uchwała Nr XLIX/392/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Pluskowęsy
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-16 09:28
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-16 09:29
Uchwała Nr XLIX/393/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w  sprawie  zamiany   nieruchomości  gruntowej  we  wsi  Głuchowo.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:40
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:40
Uchwała Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie współpracy z  Fundacją „ ZIEMIA GOTYKU” Lokalna Grupa Działania.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:41
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:42
Uchwała Nr XLIX/395/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie zwolnienia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:46
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:46
Uchwała Nr XLIX/396/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:25
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-19 13:31
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:25
Uchwała Nr XLIX/397/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2006 rok.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:22
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-19 13:29
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:22
Uchwała Nr XLIX/398/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Chełmża.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:43
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:43
Uchwała Nr XLIX/399/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chełmża do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:29
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:31
Uchwała Nr XLIX/400/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:36
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:36
Protokół
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-19 13:52
Uchwała Nr L/401/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Chełmża  z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2005 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:16
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:17
Uchwała Nr L/402/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia  w Zelgnie za rok 2005r.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:18
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:19
Uchwała Nr L/403/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:20
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:20
Uchwała Nr L/404/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia  Gminie Miasto Toruń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:21
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:22
Uchwała Nr L/405/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:24
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:23
Uchwała Nr L/406/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża za pierwsze półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SPOZ, instytucji kultury .
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:25
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:25
Uchwała Nr L/407/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów   Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kończewice.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:13
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:14
Uchwała Nr L/408/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chełmża oraz warunków używania samochodu prywatnego dla celów służbowych.
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:26
Uchwała
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:27
Protokół
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2006-07-20 07:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7792
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-03-16 09:29

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3324093
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 12:34

Stopka strony