Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Spis dokumentów według chronologii wytworzenia dokumentów w sprawie(data wystawienia dokumentu)

Rok 2020

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2020-02-12 14:58
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 13:11

Rok 2019

Rok 2018

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2018-01-09 09:59
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 15:07

Rok 2017

Rok 2016

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-03-02 14:59
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 12:30

Spis dokumentów według chronologii rozpoczęcia sprawy(data rozpoczęcia sprawy)

Dokumenty w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej - ”Słoneczne Kuczwały 2” o mocy do 1 MW na działce 191 w miejscowości Kuczwały, Gmina Chełmża

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2020-06-18 12:04

Dokumenty w sprawie budowy trzech zbiorników na gaz - każdy o pojemności 6,7 m3 oraz podziemnego zbiornika na paliwo o pojemności 50 m3 w gospodarstwie rolnym w miejscowości Sławkowo, na działkach nr 132/78 i 132/36

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2020-06-08 12:44

Dokumenty w sprawie wydobywania i przerabiania kruszywa naturalnego - piasku ze złoża naturalnego „Dźwierzno I” w miejscowości Dźwierzno na działkach o numerach ewidencyjnych 66, 67, 68, 69, 70 i 71 obręb Dźwierzno, na powierzchni 28,97 ha Gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2020-05-19
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2020-05-20 07:27

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2020-05-20 07:26
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-20 07:27

Dokumenty w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku Kiełbasin XIV na działce o nr ewidencyjnym 64/2, obręb Kiełbasin, w miejscowości Kiełbasin

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-11-27
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-11-27 10:59

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-11-27 10:59

Dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Świętosław 2” o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działki ew. 34/1 obręb Świętosław, Gmina Chełmża

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-11-25
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-11-25 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-11-25 14:24

Dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Świętosław 1” o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działki ew. 34/1 obręb Świętosław, Gmina Chełmża

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-11-25
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-11-25 14:26

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-11-25 14:23

Dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kiełbasin 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działki ew. 88/4 obręb Kiełbasin

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-11-15 14:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2020-02-12
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2020-02-12 14:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2020-03-03
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2020-03-03 14:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2020-03-03
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2020-03-03 14:31

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-11-15 13:59

Dokumenty w sprawie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej - Kuczwały 1 o mocy do 1 MW na działkach nr 172/1 oraz nr 172/2 w miejscowości Kuczwały, Gmina Chełmża. Przedsięwzięcie dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej na powierzchni około 1,8 ha, na którą składać się będzie około 3076 szt. paneli fotowoltaicznych, drogi wewnętrzne, infrastruktura naziemna i podziemna, linia kablowa energetyczno - światłowodowa, przyłącza elektroenergetyczne, kontener stacji transformatorowej wyposażony w transformator, konwentery - 18 sztuk oraz inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją elektrowni

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-10-11 13:47

Dokumenty w sprawie umieszczeniu instalacji do przerobu kruszywa na terenie i w obszarze górniczym „Dźwierzno II” na działce o numerze ewidencyjnym 83/2 obręb Dźwierzno

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-10-02
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-10-03 08:04

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-10-03 08:04

Dokumenty w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego - obory o powierzchni zabudowy 1271 m2 oraz magazynu paszowego o powierzchni ok. 381 m2 w celu chowu hodowli zwierząt w docelowej liczbie 74 DJP na działce nr ewid. 48 obręb Bogusławki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
  data wytworzenia: 2019-08-16
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-08-16 13:44

Dokumenty w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kruszywa naturalnego -piasku ze złoża naturalnego "Dźwierzno I"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-07-29 11:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-07-29 10:57
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 11:00

Dokumenty w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Dziemiony" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 81 oraz 198/1 obręb Dziemiony o mocy do 1 MW w miejscowości Dziemiony, Gmina Chełmża na maksymalnej powierzchni ok. 2,2 ha

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-06-27
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-06-27 11:37

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-06-27 11:36

Dokumenty w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej instalacji na gaz płynny na potrzeby zasilania suszarni płodów rolnych na działce o nr 236/4 obręb Zelgno, Gmina Chełmża

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zdrojewska
   data wytworzenia: 2019-04-12
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-04-15 13:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Ojdowska
   data wytworzenia: 2019-05-16
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-05-16 12:02

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-04-15 13:37

Dokumenty w sprawie przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła w istniejącej oborze do 93 DJP wraz z rozbudową hali udojowej na działce nr 128/3 obręb 0021 Skąpe, Gmina Chełmża

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zdrojewska
   data wytworzenia: 2019-04-09
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-04-12 07:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zdrojewska
   data wytworzenia: 2019-04-10
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2019-04-12 07:12

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-04-12 07:10

Rok 2018

 • Dokumenty w sprawie "przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewidencyjnym 1/1 obręb Dziemiony, Gmina Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie "projektu uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego"
 • Dokumenty w sprawie "wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 2 do głębokości 73,0 m, o wydajności do Q = 26,0 m3/h, zlokalizowanego w miejscowości Skąpe, Gmina Chełmża na działce o nr ewid. 45/2 – obręb 0021 Skąpe, Gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie"
 • Dokumenty w sprawie "budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działkach o nr ewidencyjnych 97/1 i 97/3 w miejscowości Zelgno, Gmina Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie "budowy systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z gminy Łubianka do systemu kanalizacyjnego miasta Torunia"
 • Dokumenty w sprawie "zmiany sposobu użytkowania budynków na potrzeby produkcji paneli z TWS, na terenie działek nr 1/73, 1/74 oraz 1/25 w miejscowości Grzywna, gmina Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie " rozbudowy sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko -Toruńskiego Obszaru funkcjonalnego dla; Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie - Kiełbasin- Mlewo - Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr :551, 649, 554"
 • Dokumenty w sprawie "rozbudowy istniejącej chlewni na działce nr 37 w m. Dziemiony"

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2018-03-13 08:02
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 09:44

Rok 2017

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-01 11:59
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-04 14:07

Rok 2016

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-05-12 09:00
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:50

Rok 2015

 • Dokumenty w sprawie "budowy elektrowni fotowoltaicznej Zelgno na działce 102"
 • Dokumenty w sprawie "budowy elektrowni fotowoltaicznej „Zelgno (184/2)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 184/2, w obrębie ewidencyjnym Zelgno, gmina Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie "budowy elektrowni fotowoltaicznej Browina I (85) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 85 w obrębie ewidencyjny Browina, gm. Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie "budowy elektrowni fotowoltaicznej Browina II (85) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 85 w obrębie ewidencyjny Browina, gm. Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie "poszerzenia kopalni kruszywa naturalnego DŹWIERZNO AT  w miejscowości Dźwierzno dz. nr  57/3 gm. Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie "przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych tzn. obudowy, głowicy oraz zamontowanie pompy w otworze eksploatacyjnym podstawowym nr 1 na działce 114/47 oraz w otworze awaryjnym nr 2 na działce nr 132/84 w miejscowości Sławkowo, gmina Chełmża"
 • Dokumenty w sprawie rozbudowy bazy magazynowej płodów rolnych wraz z wymianą instalacji suszarni i czyszczalni oraz pozostała infrastrukturą techniczną na działkach 132/79 i 132/84 w m. Sławkowo, gm. Chełmża

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-04-15 10:20
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 08:53

Rok 2014

Rok 2013

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-05-14 08:13
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 09:49

Rok 2012

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-01-04 11:29
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-04 12:53

Rok 2011

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2011-04-13 07:35
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-22 13:15

Rok 2010

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2010-01-13 13:31
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-22 12:53

Rok 2009

Ogłoszenia i komunikaty(archiwum 2008)

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-01-13 15:09
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-03 13:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28499
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-10 13:12

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4260517
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:24

Stopka strony